WEB PROGRAMLAMA

Aşağı Kaydır

WEB PROGRAMLAMA

CRM Programlama

Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management) ‘nin kısaltması olan CRM, satışlar ya da hizmetlerle ilgili olsun farketmeksizin, bir firmanın müşterileri ile olan etkileşiminin tüm yönlerini kapsar. CRM ‘i tanımlamak için kullanılan en yaygın anlatım tarzı aynı zamanda işletmeden müşteriye (B2C) ilişkiyi tanımlarken de kullanılır. CRM sistemlerinden aynı zamanda işletmeden işletmeye (B2B) ileri yönetirken de faydalanılır. CRM sistemi ile, gerçekleştirilen iletişim ayrıntıları, müşteriler, anlaşma ve kazanım sözleşmeleri, satış hedefleri ve daha fazla bilginin takibini de yapmak mümkün olur.

CRM’in Sağladığı Faydalar

CRM ‘in pek çok firma tarafından kabul görmüş en büyük faydası, işletmeye ait tüm veriye tek ve basit bir lokasyondan erişebilmeye izin veriyor olmasıdır. CRM sisteminden önce, müşteri verileri dökümanlar, email sistemleri, mobil telefonlar ve hatta kağıtlara alınan notlar ile departmanlar arasında paylaşılıyor, bilgi ilkel bir şekilde ve güvensizce yayılıyordu.

Departmanlardan (örneğin, satış, pazarlama, müşteri ilişkileri, insan kaynakları vs) gelen tüm veriyi merkezi bir lokasyonda depolamak yönetime ve çalışanlar için ihtiyaçları olduğu anda en güncel verilere hızlıca erişim imkanı sağlar. Departmanların birlikte iş yapmaları kolaylaşır, otomatikleştirilmiş süreçlerin daha verimli hale getirilmesine yardımcı olur ve iş akışlarını iyileştirir.